Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs en jongeren in westervoort

Onderwijs en jongeren in Westervoort
• Het aantal kinderen neemt in Westervoort af. Daarom zijn de laatste jaren al enkele scholen gesloten. We willen het huidige
aanbod, dat nog steeds een grote diversiteit kent, zoveel mogelijk in stand houden. Verder wil D66 een veilige omgeving van
en veilige routes naar de scholen. Daar horen ook voldoende en geschikte kinderspeelplaatsen bij en een veilig fietsnetwerk
door Westervoort. En ook een oplossing voor de verkeersdrukte bij de aanvang van de scholen.
• Ook jeugd- en jongerenbeleid, jeugdzorg, recreatiemogelijkheden voor jongeren verdienen onze aandacht. Dit doen we
door de jongeren meer te betrekken bij deze onderwerpen.

Een goed jeugd - en jongerenbeleid