Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Klein MAAR FIJN

Klein MAAR FIJN
Westervoort is met 726 ha in oppervlak de kleinste gemeente van Nederland.
Maar het is er fijn wonen, het gaat goed met Westervoort. Er is op initiatief van D66 afgelopen tijd veel bereikt, denk aan de openingstijden van winkels op zondag, de vernieuwing van het Ambacht , de duurzaamheidslening voor zonnepanelen – samen met GL en PvdA - en het Deltahuis voor hulp aan werkzoekenden. Dit laatste heeft onder andere geleid tot de grootste daling van uitkeringsgerechtigden in de regio. Toch zijn er altijd nog zaken te verbeteren.


Samen oplossen
De afgelopen periode heeft laten zien dat inwoners van Westervoort in staat zijn om zelf dingen op te pakken en te verbeteren. Veel Westervoorters zijn initiatiefrijk, actief en creatief.
Vaak samen met de gemeente of maatschappelijke organisaties worden oplossingen bedacht of kansen gepakt. Het zelf-oplossend vermogen in Westervoort is nogal groot. Dit is de kracht van een kleine gemeenschap.

Vaak wordt ons voorgespiegeld dat er voordeel is te behalen als je zaken groot aanpakt. Samenvoegingen, fusies en de vorming van grote organisaties zijn aan de orde van de dag. Maar in Westervoort laten we zien dat het juist een voordeel kan zijn als je klein bent. Korte lijnen, mensen die elkaar kennen, saamhorigheid.
Zo zijn wij in staat voor elkaar te zorgen. En daar waar het echt nodig is, kunnen we met behoud van voldoende zeggenschap samenwerken met andere gemeenten, zoals bij de uitvoering van het sociale beleid en de gezamenlijke inkoop met de Liemerse gemeenten.


D66 heeft oog voor de menselijke maat.