Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een veilig dorp

Veiligheid is een lastig begrip. We roepen wel, dat we ons steeds minder veilig voelen, maar cijfers van politie wijzen uit dat de laatste jaren steeds minder inbraken, overvallen en verkeersongevallen zijn. Wat zijn nu de werkelijke oorzaken voor het gevoel van onveiligheid? Daar is onderzoek voor nodig, zodat we aan die gevoelens van onveiligheid wat kunnen doen. Bijvoorbeeld door een schone woonomgeving, een veilige verkeerssituatie, activiteiten om overlast van anderen te voorkomen en een goede inrichting van de openbare ruimte.

Veilige vekeerssituaties