Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaam Westervoort

Een aantal projecten, veelal in regionale samenwerking, zoals bijvoorbeeld inkoop van groene stroom, zonnepanelen op het gemeentehuis, gescheiden afvalinzameling, faciliteren van duurzaamheidsleningen zijn in gang gezet. Het ontbreekt echter aan samenhang en daardoor effectiviteit. • Daarom wil D66 een samenhangende visie op de deelgebieden van duurzaamheid. • Het natuurvriendelijk inrichten van de openbare ruimte met aandacht voor ecologische waarden en groenbeleving. • We streven ernaar dat er een fonds ingesteld wordt dat inwoners en ondernemers helpt bij de aanleg en financiering van alternatieve energiebronnen. Denk aan zonnepanelen, windenergie, aardwarmte, afkoppelen van het gasnet.

Duurzaamheid voor iedereen mogelijk