Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Dialoog, samenleving

Eigen kracht D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. De overheid is er om dat te stimuleren en te ondersteunen. Er kan veel overgelaten worden aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Overigens moet de (gemeentelijke) overheid soms wel degelijk het initiatief nemen en krachtig optreden. Dit geldt bijvoorbeeld op het gebied van handhaving (van de geldende regels). Dat kan vaak met een begripvolle houding en een luisterend oor. Westervoorters zijn over het algemeen positief en trots op hun dorp: ons “Westervoortgevuul”. Toch maken veel mensen zich ook zorgen om hun toekomst. Er zijn partijen die inspelen op deze gevoelens van onrust en mensen angst aanpraten, om zo hun rechts populistische ideeën te verspreiden. D66 is niet bang en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Wij zijn positief, staan open voor nieuwe plannen en zien dat er veel talent is om kansen te grijpen. Ook D66 Westervoort heeft wel degelijk wensen en ideeën. Verderop in dit programma vindt u een overzicht. Maar op de eerste plaats willen wij veel ruimte geven aan de inwoners zelf om samen te werken aan oplossingen en het verwezenlijken van wensen. Wij hebben niet de waarheid in pacht en pretenderen niet dat wij op ieder probleem een pasklaar antwoord hebben. In plaats van ons zorgen te maken, kiezen we voor perspectief en uitzicht. Het zou mooi zijn als de gemeente nog meer dan voorheen ruimte geeft aan de kracht van onze Westervoortse samenleving; en wel door te verbinden, mensen met elkaar in contact te brengen, door goede voorbeelden aan te dragen, door te helpen met een gedegen analyse (wat is de vraag achter de vraag?), door perspectief te bieden, door goed te kijken wie wanneer aan zet is, door kennis en expertise in te brengen, door mogelijkheden aan te geven, door te zeggen wanneer iets echt niet kan en waarom, door successen te vieren en te delen. Door soms af te wijken van regeltjes, maar ook afspraken na te komen.

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. De overheid is er om dat te stimuleren en te ondersteunen