Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen in westervoort

Wonen in Westervoort
• D66 is tevreden met het feit dat er weer woningen gebouwd worden. Dat hoeven er niet veel te zijn voor een klein dorp
als het onze, maar nieuwe woningen zijn wel nodig om jongeren en ouderen te behouden voor Westervoort. De
verhouding vrije sector - sociale woningen is in de loop van de jaren wat scheef getrokken. Die verhouding willen we wat
meer in evenwicht brengen. We willen meer leeftijdbestendige woningbouw om daarmee het wonen in Westervoort voor
jonge gezinnen aantrekkelijker te maken.
• Ook willen we nagaan of leegstaande (winkel)panden in de Dorpstraat en Hamersestraat geschikt gemaakt kunnen
worden voor wonen; daarvoor is veelal een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

De gemeente moet ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen