Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

In dit essay werkt de Van Mierlo Stichting een van de vijf richtingwijzers van D66 uit. Wij streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Dat klinkt mooi en sympathiek, maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Wat betekenen de termen duurzaam en harmonieus? Hoe verhoudt dit streven zich tot het centrale uitgangspunt van het liberalisme waarbij de vrijheid van het individu centraal staat om zijn of haar eigen leven naar eigen inzicht in te richten? Is deze duurzame samenleving een realiseerbaar doel of een onhaalbaar ideaal?

De Van Mierlo Stichting

De Van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, gaat in dit essay dieper op dit soort vragen in. Het streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving vereist een samenspel van (door persoonlijke moraal gedreven) individuele keuzes, van de vernieuwende kracht van mensen die onderling hun weg vinden naar een duurzame en harmonieuze manier van samenleven, en van een overheid die de omstandigheden creëert waarin mensen een duurzame samenleving vorm kunnen geven. Zonder mensen een manier van leven op te leggen of oplossingen voor te schrijven. De Van Mierlo Stichting presenteerde het essay afgelopen zomer. Tweede Kamerlid en groenste politicus van het jaar Stientje van Veldhoven nam het boekje officieel in ontvangst. Tijdens een levendige discussie met het aanwezige publiek wisselde zij samen met Tweede Kamerlid en campagneleider voor de Gemeenteraadsverkiezingen Kees Verhoeven ideeën uit over hoe we de duurzame samenleving dichterbij kunnen brengen. Hierbij kwam de rol van internationale en nationale overheden aan bod (bijvoorbeeld bij het aanpakken van het gefragmenteerde Europese luchtruim), maar vooral ook de dingen die mensen zelf en onder elkaar kunnen regelen, en hoe de (lokale) overheid deze initiatieven de ruimte kan geven. Zo mogen bewoners onder de huidige wetgeving een gedeeld zonnepaneel alleen gebruiken om de verlichting van de gemeenschappelijke ruimtes van stroom te voorzien. Door dit soort barrières weg te nemen kan de overheid de eigen kracht van burgers al flink stimuleren.

Het essay; Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Het essay Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving is in de webshop van D66 te bestellen.

Gepubliceerd op 26-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018