Steun ons en help Nederland vooruit

Patty Sterenberg

Mijn naam is Patty Sterenberg en ik woon sinds 1991 in Westervoort. Ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen, die ondertussen het huis verlaten hebben en zelfstandig zijn.

In mijn motivatie om raadslid te worden ben ik gestimuleerd door anderen.

Als raadslid vertegenwoordig je de mening van- en kom je op voor de belangen van de inwoners, vanuit je eigen politiek voorkeur.

Mijn voorkeur voor D66 ligt in het feit dat D66 sterk uitgaat van de eigen kracht en regie van mensen. De Gemeente is er om te ondersteunen en voorwaardes te scheppen, zodat mensen de mogelijkheid hebben om hun eigen regie te hebben of de zorg voor hun welzijn vorm te kunnen geven.

Mijn speerpunten zijn:

  1. Een verbetering van de sociale zorg in Westervoort en in het speciaal de jeugdzorg.
  2. Een bewustzijn creëren bij een betere woon- en leefomgeving.

 

Een verbetering van de sociale zorg in Westervoort en in het speciaal de jeugdzorg.

Als gevolg van mijn werkzaamheden bij Jeugdbescherming Gld loop ik geregeld tegen de beperkingen van de transitie naar de Gemeentes van het sociale bestel/jeugdzorg aan.

In mijn werkzaamheden heb ik geregeld het gevoel, dat met name de gespecialiseerde wijkteams nog niet voldoende toegerust worden om hun moeilijke taak uit te voeren. Wijkteams bestaan uit hardwerkende mensen, die graag willen dat het goed gaat met de mensen waar ze bij betrokken worden. MAAR… dit moet beter!

Wijkteams verdienen het om hun deskundigheid verder te kunnen uitbreiden.

Vanuit mijn werkzaamheden ligt mijn hart bij een goed georganiseerde jeugdzorg.

Wij zien in ons werk, dat er heel regelmatig situaties zijn waarin ouders problemen ervaren met een kind. Wanneer er op korte termijn echt iets moet gebeuren, omdat thuis niet meer veilig is voor het kind of overige gezinsleden, is er nog steeds onvoldoende hulpverlening waarmee een gezin geholpen kan worden.

 

Een bewustzijn creëren bij een betere woon- en leefomgeving.

Een schoon milieu begint bij jezelf.

De omgeving van de mens, dat is alles wat je om je heen ziet. De lucht, de grond, het water, de dieren, de planten, alles wat er op de aarde is hoort bij de leefomgeving.

Een schoon milieu is van essentieel belang voor de menselijke gezondheid en het menselijk welzijn. De inwoners van Westervoort zijn voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk voor een schone omgeving. De Gemeente hoort hierbij hun inwoners preventief te ondersteunen en de benodigde voorwaarden te scheppen om hierin hun eigen regie te kunnen nemen. De feitelijke aanwezigheid van parken en plantsoenen in de buurt heeft een groot effect op de tevredenheid van de bewoners.

Ook veiligheid speelt, bij de beleving van een goede woon- en leefomgeving, een belangrijke rol. Een verloederde woonomgeving (bekladding, rommel op straat) en het voorkomen van overlast dragen bij aan een gevoel van onveiligheid.

Een betrouwbare, actieve gemeente en heldere gesprekken is essentieel bij het creëren van draagvlak voor een vruchtbare samenwerking met de inwoners.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2018