Steun ons en help Nederland vooruit

Lijsttrekker D66 Westervoort

De lijsttrekker van D66 is Monique Abbink. Wie is Monique Abbink.

Ik ben Monique Abbink en woon sinds 1994 in Westervoort. Ik ben getrouwd en heb twee jongens van vijfentwintig en eenentwintig jaar.

Na mijn middelbare schooltijd heb ik fysiotherapie en daarna bedrijfs informatica aan de HEAO gestudeerd. Sinds begin 2000 werk ik bij de Delta Lloyd Groep in verschillende functies, onder andere als informatiemanager/ Business Proces Consultant, Senior Consultant Kwaliteit en Risk-Officer. Ik ben ruim 25 jaar actief geweest in verschillende bestuursfuncties binnen het waterpolo. Daarnaast geef ik wekelijks zwemles aan kinderen tussen de 5 en 9 negen jaar.

Sinds 2001 ben ik actief bij D66 Westervoort. Vanaf 2002 ben ik voor D66 fractieassistente en ben voor D66 lid geweest van de commissie beheer en de laatste jaren van de commissie Ruimte en Veiligheid (R&V) en Bestuur, Sociale zaken en Financiën (BSF).

Ik ben lid van D66 en zet mijn actief in voor de gemeentepolitiek, omdat ik invloed wil uitoefenen op mijn leefomgeving en dat is Westervoort. Ik wil Westervoort zo goed mogelijk inrichten voor de inwoners, zowel op sociaal, cultureel vlak, als de fysieke inrichting. De kwaliteit van de leefbaar vind ik een belangrijk thema in Westervoort. Mede op basis van het toekomstbeeld visie 2026 van Westervoort wil ik de kwaliteit van de leefbaarheid en met name de kwaliteit van de ruimtelijke ordening verhogen. Dit naast het zorgvuldig inrichten van de decentralisatietaken rondom jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

Ik ben blij met het programma, dat we met een groot deel van de D66 leden hebben gemaakt. Hoofdthema’s voor mij hierin zijn:

Goed wonen.

Ik vind het belangrijk dat onze gemeente leefbaar blijft. Ik bedoel daarmee dat we een winkelcentrum hebben met voldoende aanbod, zonder veel leegstand; dat de wijken er verzorgd uitzien en dat we woningen hebben die aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen en ouderen!

Goed werk

Het is belangrijk dat inwoners van Westervoort hun eigen regie kunnen nemen. De gemeente faciliteert dit onder andere door het Deltahuis, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving.

Goed klimaat.

Als D66’er streef ik naar een energie neutrale leefomgeving. Om dit te bereiken wil D66 Westervoort dat Westervoort een heldere visie gaat ontwikkelen op welke wijze we die doelstelling willen bereiken. Ik zal daarom ook strijden voor een klimaatbeleid en de uitvoering daarvan.

 

Laatst gewijzigd op 26 juni 2021