Steun ons en help Nederland vooruit

Herman Veraart

In 1987 ben ik in Westervoort komen wonen. Ik heb bewust Westervoort als woonplaats gekozen. Dicht bij de stad, maar toch een heel eigen karakter.

Op de middelbare school was ik al geïnteresseerd in politiek. Na letterlijk links en rechts te hebben rondgekeken, raakte ik geïnspireerd door Jan Terlouw. Er was veel aandacht voor natuur en milieu en het was de tijd van “het redelijk alternatief.” Vanaf dat moment voelde ik mij thuis bij D66.

Toen in 1989 D66-Westervoort werd opgericht was het dan ook een logische keus om lid te worden. En ook plaatselijk actief. Eerst als fractievolger en later als fractieassistent. In 1994 werd ik gemeenteraadslid. In de periode 1998-2002 was ik fractievoorzitter.

Nadat D66 bij de verkiezingen in 2002, tegen de verwachting in, geen zetels verloor, deed de kans zich voor om deel te nemen aan het College. De leden van D66 vonden mij de meest geschikte kandidaat om wethouder te worden. Op 22 april 2002 werd ik wethouder met de portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). In 4 jaar heb ik samen met de andere collegeleden een aantal veranderingen in gang gezet en veel weten te bereiken. Maar er is nog genoeg te doen. We moeten op de ingeslagen weg doorgaan. Het gaat vooral om het uitvoeren van de door de raad geaccordeerde projecten op de korte termijn en het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de langere termijn. Ik wil de verantwoordelijkheid op me nemen die dingen op te pakken die nodig zijn om het wonen en samenleven in Westervoort nog beter te maken.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2018