Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Lamers

Waarom voor mij D66

Van jongsaf aan was ik ge├»nteresseerd in de politiek. Tijdens mijn studietijd in Nijmegen, links-marxistisch, later links, maar niet dogmatisch geori├źnteerd. Toen kwam de politieke vernieuwing in 1966, waarmee ik sterk meeleefde.

Van 1970-1978 was ik gemeenteraadslid voor Politiek Jong Westervoort omdat Westervoort ging veranderen en ik wilde dat de bevolking daarop meer dan tot dan toe met de lokale belangenpartijen invloed op moest kunnen uitoefenen.

Van1990 tot 2002 was ik opnieuw raadslid, nu voor D66 omdat die partij staat voor grotere invloed van de inwoners op het gemeentebestuur en vaak met ondogmatische oplossingen kwam. In de jaren negentig en daarna is er wezenlijk iets veranderd in de relatie bevolking-bestuur in Westervoort: er kwamen inspraak en beginspraak, veel meer voorlichtings- en themabijeenkomsten, invloed op de agenda van raad en commissies, een klachtenprocedure, het burgerinitiatief, wijkraden met een eigen budget en meer servicegericht werken vanuit het gemeentehuis. Zo werden inwoners zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en de veranderingen daarin. Daar is moed voor nodig, bij de burgers, maar ook bij de bestuurders, die niet bang moeten zijn voor kritiek, felle kritiek soms, en het positieve daaruit moeten weten te halen. Daarom D66: denken, durven, doen!

Hans Lamers, geboren in Huissen, 1939, woonachtig in Westervoort sinds 1969.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2018