Steun ons en help Nederland vooruit

Monique Abbink

Lijsttrekker en raadslid

mobiel 06-49753211

Ik ben Monique Abbink en woon sinds 1994 in Westervoort. Ik ben getrouwd en heb twee zoons van achtentwintig en vierentwintig jaar. Na mijn middelbare schooltijd heb ik fysiotherapie en daarna bedrijfsinformatica aan de HEAO gestudeerd. Sinds begin 2000 heb ik bij verschillende financiële instellingen gewerkt waaronder  de voormalige Delta Lloyd Groep en Nationale Nederlanden in verschillende functies, onder andere als informatiemanager/ Business Proces Consultant, senior Consultant Kwaliteit en senior Risk Officer.
Ik ben ruim 25 jaar actief geweest in verschillende bestuursfuncties binnen het waterpolo. Daarnaast gaf ik tot eind 2020 wekelijks zwemles aan kinderen tussen de 5 en 9 negen jaar.
Sinds 2001 ben ik actief bij D66 Westervoort. Vanaf 2002 ben ik voor D66 fractie assistente en ben voor D66 lid geweest van de commissie beheer en de laatste jaren van de commissie Ruimte en Veiligheid (R&V) en Bestuur, Sociale zaken en Financiën (BSF).
Ik ben lid van D66 en zet mij actief in voor de gemeentepolitiek, omdat ik invloed wil uitoefenen op mijn leefomgeving en dat is Westervoort. Ik wil Westervoort zo goed mogelijk inrichten voor de inwoners, zowel op sociaal, cultureel vlak, als de fysieke inrichting.
De kwaliteit van de leefbaar dorp vind ik een belangrijk thema in Westervoort. Mede op basis van het toekomstvisie 2026 van Westervoort wil ik de kwaliteit van de leefbaarheid en met name de kwaliteit van de ruimtelijke ordening verhogen. Dit naast het zorgvuldig inrichten van de decentralisatietaken rondom jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

Waarom ben ik lid van D66:

• D66 gaat uit van de gelijkwaardigheid van de mens. Waarbij democratie, individuele vrijheid van de mensen en sociale betrokkenheid belangrijk zijn.
• D66 is een partij zonder dogma’s. Er wordt over alle onderwerpen op basis van de inhoud geargumenteerd. De keuzes die daaruit komen, vallen niet bij iedereen ingoede aarde. Maar D66 wil verder kijken dan het aankomende jaar. D66 wil ook keuzes maken die voor de toekomst de juiste zijn. Dat is voor mij belangrijk! Het “oude” motto van D66; het redelijk alternatief sluit hier naadloos op aan.

Monique Abbink
Molenlaan 17
6931 BN Westervoort
Telefoonnummer: 06 49753211
E-mail adres: moniqueabbinkd66@gmail.com

moniqueabbinkd66@gmail.com