Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 februari 2018

Monique Abbink voert opnieuw lijst D66 aan bij verkiezingen

Ook D66 heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gereed. Monique Abbink is opnieuw lijsttrekker. Op twee staat nieuwkomer Patty Sterenberg en plek drie is toebedeeld aan het zittende raadslid Linda van Minnen.

Met slechts twee van de 17 zetels in de huidige gemeenteraad lijkt de invloed van D66 beperkt. Monique Abbink denkt daar anders over: “Met Hans Sluiter (nummer vier op de kieslijst, red.) hebben we ook een wethouder. Dan krijg je toch net wat meer gedaan. Ik denk dat we over onze inbreng in deze raadsperiode ook tevreden kunnen zijn. De winkelopenstelling op zondag is bijvoorbeeld gerealiseerd, het Deltahuis is tot stand gekomen, het Ambacht gerevitaliseerd en bewoners kunnen duurzaamheidsleningen krijgen.”

U tekent op voorhand voor weer de combinatie van twee zetels en een wethouder?

Monique Abbink: “Als je twee zetels hebt, ga je de volgende keer altijd voor drie. Maar je moet ook realistisch blijven. Westervoort is geen Amsterdam of Utrecht, steden waarin D66 een grote aanhang heeft. De bevolkingssamenstelling hier is anders. De combinatie met een eigen wethouder is inderdaad prettig, maar een voorwaarde is wel dat we ons moeten kunnen vinden in het coalitieprogramma.”

U heeft er bijna acht jaar in de raad op zitten. Is het nog steeds leuk?

“Natuurlijk, anders zou ik niet nog eens vier jaar door willen gaan. Dat heeft zeker ook te maken met het politieke klimaat in Westervoort. We vechten elkaar niet de tent uit. Er wordt op de bal gespeeld, niet op de man. In het debat kan het er soms best fel aan toe gaan, maar dat doet geen afbreuk aan de goede persoonlijke verhoudingen.”

Waar gaat het om voor D66 Westervoort op 21 maart?

“Om wonen, werk en klimaat. We vinden het belangrijk dat Westervoort leefbaar blijft. Een winkelcentrum met voldoende aanbod en zonder veel leegstand, wijken die er verzorgd uitzien en woningen die aantrekkelijk zijn voor zowel jonge gezinnen als ouderen. Op het gebied van werk streven we ernaar dat iedereen meedoet. Dat faciliteren we met bijvoorbeeld het Deltahuis, maar mensen moeten wel initiatief tonen en zelf de regie voeren. Klimaat is ook een speerpunt. We moeten gaan richting een energieneutrale leefomgeving. Daar zullen we een visie op moeten ontwikkelen die uitmondt in een duidelijk klimaatbeleid.”

De kandidatenlijst van D66 Westervoort is als volgt: 1. Monique Abbink, 2. Patty Sterenberg, 3. Linda van Minnen, 4. Hans Sluiter, 5. Hennie Stempher, 6. Herman Veraart, 7. Henk Sanders, 8. Hans Lamers.